Register - Hong-Kong

Nach Kategorie filtern


Verfügbare Register

 
Billets d'entrée, hopital de Hong-Kong - Tod
6 Einzelpersonen
1860 - 1860
Hong-Kong, China
Notizen : Document conservé aux Archives nationales d'Outre-Mer

Mitgeteilt durch : archivesanom
Datum der Eingabe : 26/01/2020
Kollaborative Datenbank