Chantrans (Doubs, Frankreich) - Personenstand (Geburten) | 1843 - 1872

Transkription
Daten

An der Indizierung teilnehmen Chantrans (Doubs, Frankreich) - Personenstand (Geburten) | 1843 - 1872