Douvot (Doubs, Frankreich) - Personenstand (Geburten, Hochzeiten, Todesfälle) | 1793 - 1818

Transkription
Daten

An der Indizierung teilnehmen Douvot (Doubs, Frankreich) - Personenstand (Geburten, Hochzeiten, Todesfälle) | 1793 - 1818