Fertans (Doubs, Frankreich) - Personenstand (Todesfälle) | 1873 - 1900

Transkription
Daten

An der Indizierung teilnehmen Fertans (Doubs, Frankreich) - Personenstand (Todesfälle) | 1873 - 1900