[2E650/12] - Querrieu (Somme, Frankreich) - Personenstand (Geburten, Hochzeiten, Todesfälle) | 1887 - 1895

Transkription
Daten

An der Indizierung teilnehmen [2E650/12] - Querrieu (Somme, Frankreich) - Personenstand (Geburten, Hochzeiten, Todesfälle) | 1887 - 1895