[3 E 079/10] - Françillon (Indre, Frankreich) - Personenstand (Geburten, Hochzeiten, Todesfälle) | 1873 - 1882

Transkription
Daten

An der Indizierung teilnehmen [3 E 079/10] - Françillon (Indre, Frankreich) - Personenstand (Geburten, Hochzeiten, Todesfälle) | 1873 - 1882