[E DEPOT 064/25] - Saint-Hilaire-sur-Benaize (Indre, Frankreich) - Personenstand (Geburten) | 1833 - 1842

Transkription
Daten

An der Indizierung teilnehmen [E DEPOT 064/25] - Saint-Hilaire-sur-Benaize (Indre, Frankreich) - Personenstand (Geburten) | 1833 - 1842