[AD 17 - 3E 82/921] - Romegoux (Charente-Maritime, Frankreich) - Notariatsakten - OCQUETEAU François (Liassen / Bündel) | 12/01/1728 - 30/12/1728

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AD 17 - 3E 82/921] - Romegoux (Charente-Maritime, Frankreich) - Notariatsakten - OCQUETEAU François (Liassen / Bündel) | 12/01/1728 - 30/12/1728