[ad 17, 3E 82/926] - Romegoux (Charente-Maritime, Frankreich) - Notariatsakten - OCQUETEAU François (Liassen / Bündel) | 01/01/1733 - 27/12/1733

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [ad 17, 3E 82/926] - Romegoux (Charente-Maritime, Frankreich) - Notariatsakten - OCQUETEAU François (Liassen / Bündel) | 01/01/1733 - 27/12/1733