[AD 17, 3E 82/922] - Romegoux (Charente-Maritime, Frankreich) - Notariatsakten - OCQUETEAU François (Liassen / Bündel) | 13/01/1729 - 31/12/1729

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AD 17, 3E 82/922] - Romegoux (Charente-Maritime, Frankreich) - Notariatsakten - OCQUETEAU François (Liassen / Bündel) | 13/01/1729 - 31/12/1729