[3 E 82/916-947] - Romegoux (Charente-Maritime, Frankreich) - Notariatsakten - OCQUETEAU François (Liassen / Bündel) | 1723 - 1754

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [3 E 82/916-947] - Romegoux (Charente-Maritime, Frankreich) - Notariatsakten - OCQUETEAU François (Liassen / Bündel) | 1723 - 1754