[3 E 377/5] - Trézilidé (Finistère, Frankreich) - Personenstand (Geburten, Hochzeiten) | 1764 - 1777

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [3 E 377/5] - Trézilidé (Finistère, Frankreich) - Personenstand (Geburten, Hochzeiten) | 1764 - 1777