[AD69 3E1816] - Condrieu (Rhône, Frankreich) - Notariatsakten - MILLIET Jean (Liassen / Bündel) | 1516 - 1520

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AD69 3E1816] - Condrieu (Rhône, Frankreich) - Notariatsakten - MILLIET Jean (Liassen / Bündel) | 1516 - 1520