[AD37_3E61_171] - Château-Renault (Indre-et-Loire, Frankreich) - Notariatsakten - ABINAL Pierre Amédée (Liassen / Bündel) | 1890 - 1891

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AD37_3E61_171] - Château-Renault (Indre-et-Loire, Frankreich) - Notariatsakten - ABINAL Pierre Amédée (Liassen / Bündel) | 1890 - 1891