Geneanet > Suche > Bibliothek

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning

Dokument für Premium-Mitglieder reserviert

Greifen Sie auf die gesamte genealogische Bibliothek zu: alte Bücher, Monografien, alte Presse usw. Mehr als 3 Milliarden referenzierte Personen, eine Fülle von Informationen, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, um Ihre Genealogie zu bereichern!
Ab 4,13 $ pro Monat

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning

Quelle : Internet Archive

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning

Norske rigs-registranter tildeels i uddrag. Udgivne efter offentlig foranstaltning

Quelle : Internet Archive

Ergebnisse : OLAFSSØN


Seite 14

ville, at da for"6 Hr. Anders Olafssøn, sora uden Ret be-naevnte Hr. Anders Jenssøn, som til for1.' Sogne er rette


Seite 14

Livstid alt hvis Sagbrug for? Mats Olafssøn i Kammerfos Elv havt haver, og vi nu naadigst forfare, for".* Jens Pederssøn


Seite 15

Mats Olssøns Broder, os elskelige Anders Olafssøn, Borgermester udi vor Kjøbsted Fredriksstad, nu underdanigst af os haver vaeret begjerendes, at


Seite 73

vort Slot Bergenhuus forskaffe Hr. Anders Olafssøn, som modvilligen og imod vores Forbud holder sig til et Preste-kald i Halsnø


Seite 76

Øre med Bygsel,, hvorimod for4? Laurits Olafssøn underdanigst erby-der sig til Vederlag og Magéskifte at ndlaegge sin paaboendes Odelsgaard Løfald


Seite 77

fald til oftbem'* Laurits Olafssøn og hans Arvinger med al des underliggendes Lutter og Lunder til Fjelds og


Seite 80

Jens Nilssøn, Hans Anderssøn og Peder Olafssøn, Skolemester, residerende Kanniker hos Throndhjems Domkirke, gjøre alle vitterligt med dette vort aabne


Seite 81

*. H. Hans Anderssøn, e..H. Peder Olafssøn, ". H.


Seite 115

125. Carsten Olafssøn.


Seite 180

elskelige, haederlig og vel-laerd Hr. Peder Olafssøn, Sogneprest udi Sogndals Prestegjeld der udi Bergenhuus Len, til Magelaug haver vaeret begjerendes


Seite 183

Prestegjeld-beliggendes, som Hans Laaritssøn og Nils Olafssøn paabor, skylder aarligen til Christopher Nilssøn 4 Øre, og bekommer Hs. Kgl. Mig.


Seite 183

By nes Prestegjeld, bruges af Olaf Olafssøn, Peder Jonssøn og Erik, skylder aarlig halvfjerde Øre og 2 Marklaug med Bygsel,


Seite 183

Gaard Melland [Maele], besiddes af Knut Olafssøn og Laurits, skylder aarligen til Hs. Kgl. Maj. 1'Øres Leie med Bygsel udi


Seite 308

os elskelige Thomas Jenssøn og Augustinus Olafssøn, Lagmaend udi Skien og Agdesiden, evindelig med Gud og vor Naade. Vider, at


Seite 425

Thomas Jenssen og Augustinus Olafssøn [Wroe]


Seite 474

et omflodt Land udaf Borgermester Anders Olafssøn, kaldes Jomfruland, skal have tilforhandlet, og deromkring at ligge adskillige sraaa Øer, navnlig