Unsere Sammlungen

Ergebnisse filtern

Ausgegraute Sammlungen, sind nur mit einem kostenpflichtigen Premium-Abonnement verfügbar.

Alle Rechtsakte, des betreffenden Zeitraums, wurden vollständig indiziert.
 • Alle Regionen
  Kostenlos

 • Alle Regionen

  Personenstand (1308 - 2006) Neu

  Geburten (30.736.144 Dokumente) | Sterbefälle (15.117.429 Dokumente) | Eheschließungen (9.485.043 Dokumente) | Verschiedenes (2.716.932 Dokumente)

  Premium

 • Genealogische Verbände :
  Ancestry
  Notizen :
  Diese Sammlung enthält Haushaltstudienlisten/kirchliche Umfrageregister (Husförhör) für die Landkreise Värmland, Älvsborg und Kalmar für die Jahre 1880 bis 1893. Schwedische Haushaltstudienlisten, wie die in dieser Sammlung, führen alle Personen in einer Kirchgemeinde auf, einschließlich Kinder, ein Haushalt nach dem anderen. Diese Register entstanden aus Studien, die jedes Jahr ausgeführt wurden, um die Kenntnisse des Katechismus der Personen zu prüfen.Den här samlingen innehåller husförhörslängder för olika församlingar i Värmlands, Älvsborgs och Kalmar län. Uppgifterna gäller för åren 1880 - 1893.Husförhörslängderna upprättades av svenska kyrkan. I böckerna finns en församlings alla hushåll, inklusive barn, nedtecknade. Böckerna upprättades i samband med husförhöret som hölls varje år för att kontrollera befolkningens katekeskunskaper.I husförhörslängderna finns uppgifter om bland annat namn, yrke, födelsedatum, födelseförsamling, vigsel och död. Det finns även information om när personerna flyttade mellan olika platser. Familjerna är noterade tillsammans vilket gör det enkelt att hitta en persons barn eller föräldrar. Längderna omfattar vanligtvis en femårsperiod, vilket ger en intressant inblick i hur ett hushåll kan ha förändrats över tiden.
  Schweden, ausgewählte indizierte kirchliche Haushaltumfragen, 1880-1893 (1880 - 1893) Neu

  4.467.237 Dokumente

  Premium