Kollaborative Auswertungen

Personenstand (Geburten) - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Niederlande

Gemeinde
Oostdongeradeel
Tag
11
Monat
9
Jahr
1851
Vornamen
Dirk
Name
Wiersma
Geschlecht
Man
Vornamen des Vaters
Douwe
Patroniem Vater
Sierks
Name des Vaters
Wiersma
Vornamen der Mutter
Grietje
Patroniem Mutter
Dirks
Name der Mutter
Kooistra
Notiz
Ouders woonachtig te Morra
Dokument-URL

Personenstand (Geburten)

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Niederlande
Zeitraum : 1811 - 1918
Online stellen : 30.06.2022
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.
De gegevens zijn afkomstig uit het bestand frl_a2a_bs_g-202204.xml van https://opendata.picturae.com. Klik op URL-document voor meer info en scan van de akte op www.allefriezen.nl.