Kollaborative Auswertungen

Personenstand (Hochzeiten) - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande

Gemeinde
Het Bildt
Tag
30
Monat
4
Jahr
1835
Vornamen des Ehegatten
Arjen
Patroniem Ehemann
Sierks
Naam echtgenoot
Zondervan
Geburtsort des Ehemanns
St. Jacobiparochie
Vornamen der Ehegattin
Grietje
Patroniem Ehefrau
Pieters
Name der Ehegattin
Kuiken
Geburtsort der Ehefrau
St. Jacobiparochie
Vornamen des Vaters des Ehegatten
Sierk Andries
Name des Vaters des Bräutigams
Zondervan
Vornamen der Mutter des Bräutigams
Maartje Arjens
Name der Mutter des Bräutigams
Kuiken
Voornaam vader echtgenote
Pieter Dirks
Naam vader echtgenote
Kuiken
Vornamen der Mutter der Braut
Neeltje Reins
Name der Mutter der Braut
Kuiken
Aktenzeichen/Quelle
Aktenr 17

Personenstand (Hochzeiten)

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande
Zeitraum : 1811 - 1944
Online stellen : 18.02.2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)