Kollaborative Auswertungen

Personenstand (Hochzeiten) - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande

Gemeinde
Het Bildt
Tag
9
Monat
5
Jahr
1839
Vornamen des Ehegatten
Pieter
Patroniem Ehemann
Martens
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geburtsort des Ehemanns
Kollum
Vornamen der Ehegattin
Froukje
Patroniem Ehefrau
Sierks
Name der Ehegattin
de Wal
Geburtsort der Ehefrau
Hardegarijp
Vornamen des Vaters des Ehegatten
Marten
Name des Vaters des Bräutigams
Lieuwes
Vornamen der Mutter des Bräutigams
Jantje
Name der Mutter des Bräutigams
Lieuwes
Voornaam vader echtgenote
Sierk
Naam vader echtgenote
Lourens
Vornamen der Mutter der Braut
Martje
Name der Mutter der Braut
Hotzes
Aktenzeichen/Quelle
Aktenr 29

Personenstand (Hochzeiten)

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande
Zeitraum : 1811 - 1944
Online stellen : 18.02.2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)