Kollaborative Auswertungen

Personenstand (Hochzeiten) - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande

Gemeinde
Het Bildt
Tag
22
Monat
1
Jahr
1846
Vornamen des Ehegatten
Alle
Patroniem Ehemann
Hilbrands
Naam echtgenoot
Oosterwal
Geburtsort des Ehemanns
Hallum
Vornamen der Ehegattin
Tettje
Patroniem Ehefrau
Sierks
Name der Ehegattin
Halma
Geburtsort der Ehefrau
St. Annaparochie
Vornamen des Vaters des Ehegatten
Hilbrand Jans
Name des Vaters des Bräutigams
Oosterwal
Vornamen der Mutter des Bräutigams
Aukje Alles
Name der Mutter des Bräutigams
Dijkstra
Voornaam vader echtgenote
Sierk Klazes
Naam vader echtgenote
Halma
Vornamen der Mutter der Braut
Rientje Dirks
Name der Mutter der Braut
Oostergoo
Aktenzeichen/Quelle
Aktenr 1

Personenstand (Hochzeiten)

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande
Zeitraum : 1811 - 1944
Online stellen : 18.02.2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)