Kollaborative Auswertungen

Personenstand (Hochzeiten) - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande

Gemeinde
Het Bildt
Tag
31
Monat
7
Jahr
1851
Vornamen des Ehegatten
Tjerk
Patroniem Ehemann
Annes
Naam echtgenoot
Post
Geburtsort des Ehemanns
St. Annaparochie
Vornamen der Ehegattin
Geertje
Patroniem Ehefrau
Sierks
Name der Ehegattin
Boersma
Geburtsort der Ehefrau
Minnertsga
Vornamen des Vaters des Ehegatten
Anne Jans
Name des Vaters des Bräutigams
Post
Vornamen der Mutter des Bräutigams
Klaasje Wybes
Name der Mutter des Bräutigams
Bouma
Voornaam vader echtgenote
Sierk Simons
Naam vader echtgenote
Boersma
Vornamen der Mutter der Braut
Heintje Teunis
Name der Mutter der Braut
Leystra
Aktenzeichen/Quelle
Aktenr 55

Personenstand (Hochzeiten)

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande
Zeitraum : 1811 - 1944
Online stellen : 18.02.2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)