Kollaborative Auswertungen

Personenstand (Hochzeiten) - Harlingen, Fryslân | Friesland, Niederlande

Gemeinde
Midlum
Tag
14
Monat
5
Jahr
1609
Vornamen des Ehegatten
Douwe
Patroniem Ehemann
Sierks
Vornamen der Ehegattin
Trijn
Patroniem Ehefrau
Harings
Aktenzeichen/Quelle
Trouwreg. Herv.gem. Dronrijp Aktenr 858

Personenstand (Hochzeiten)

Harlingen, Fryslân | Friesland, Niederlande
Zeitraum : 1597 - 1811
Online stellen : 01.03.2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)