Kollaborative Auswertungen

Personenstand (Hochzeiten) - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande

Gemeinde
St. Jacobiparochie
Tag
25
Monat
1
Jahr
1739
Vornamen des Ehegatten
Pyter
Patroniem Ehemann
Harnts
Vornamen der Ehegattin
Dieuke
Patroniem Ehefrau
Sierks
Notiz
hij is dienstknecht
Aktenzeichen/Quelle
Trouwreg. Herv.gem. St. Jacobiparochie Aktenr 1387

Personenstand (Hochzeiten)

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Niederlande
Zeitraum : 1597 - 1811
Online stellen : 01.03.2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)