Kollaborative Auswertungen

Personenstand (Hochzeiten) - Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Niederlande

Gemeinde
Nes
Tag
11
Monat
5
Jahr
1748
Vornamen des Ehegatten
Marten
Patroniem Ehemann
Hildebrants
Vornamen der Ehegattin
Jaike
Patroniem Ehefrau
Sytses
Notiz
Akte van ondertrouw
Aktenzeichen/Quelle
Trouwreg. Herv.gem. Nes Wierum Aktenr 21

Personenstand (Hochzeiten)

Westdongeradeel, Fryslân | Friesland, Niederlande
Zeitraum : 1612 - 1817
Online stellen : 01.03.2021
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en veelal ook een scan van de registratie online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frl_a2a_dtb-t_202102.xml)